đội ngũ của chúng tôi

Với đội ngũ nhân viên nhiệt tình và đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ,
chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để phục vụ quý khách.

Hữu trí
Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh phụ trách khu vực nội thành.

Nga NQ
Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh phụ trách khu vực phía Nam.

a

Đỗ Thanh Sơn
Nhân viên kinh doanh

Nhân viên kinh doanh phụ trách khu vực ngoại thành.

a

RICHY LACE
Designer

Nhân viên thiết kế và trình bày sản phẩm.